FINLAND TRAVEL

LÄHISEUTUMATKAILEMASSA LINNAISTENSUOLLA

Päätettiin Tuomaksen kanssa lähteä tutkimaan Lahdesta ja lähialueilta löytyviä retkeily- ja ulkoilupaikkoja. Ensimmäisenä suuntasimme 200 hehtaarin Linnaistensuon luonnonsuojelualueelle, joka sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Lahden keskustasta. Luonnonsuojelualueella on 1,5 kilometriä pitkä luontopolku, joka kulkee suoalueen halki. Pitkospuilla on levennettyjä levähdyspaikkoja, joilla on tietoiskurasteja suolla vierailevia ulkoilijoita ja erityisesti koululaisryhmiä varten.

Tässä muutama fakta, jotka opimme näistä edellämainituista tietoiskurasteista:

Linnaistensuo on suoyhdistelmätyypiltään kermikeidassuo, jonka keskikohta on reunamia ylempänä. Reuna-alueilta löytyy kuivahkoa rämettä, kun taas keskikohta on enimmäkseen nevaa. Linnaistensuolla kasvaa silminkantamattomiin kitukasvuisia mäntyjä eli suomäntyjä. Suon happamuus ja hapettomuus, sekä niukka ravinteiden saanti muovaa suomäntyjen ulkomuotoa – osa männyistä voi olla yli satavuotiaita ja silti vain pensaan kokoisia.
Linnaistensuo ei aina ole ollut kaunis retkeilypaikka, sillä ennenvanhaan soita pidettiin hyödyttöminä joutomaina. Linnaistensuosta suunniteltiin 1970-luvulla jopa kaatopaikkaa. Suota on ojitettu 1930-luvulta lähtien siinä toivossa, että suon puidenkasvuun saataisiin vauhtia kuivatuksen ja lannoituksen ohella. Lisäksi suolta on nostettu turvetta kuivikkeeksi ja maanparannusaineeksi jäykemmille savimaille. Nykyään linnaistensuo on rauhoitettu, mutta ojitus näkyy suolla yhä puuston lisääntymisenä ja voimakkaampana kasvuna.

Linnaistensuon luontopolku on helppokulkuinen ulkoilureitti, jonne on mukava mennä rauhoittumaan kaupungin hälinältä. Puolitoista kilometriä pitkät pitkospuut ovat hyvässä kunnossa, joten suolla voi huoleti kulkea jalat kuivina ihaillen maisemia ja bongaillen suolla eläviä lintuja. Eipä uskoisi, että tällaisia maisemia löytyy ihan kotikulmilta.

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply